<div align="center"> <h1>webpage: Krzysztof Filipski</h1> <h3>muzyka</h3> <p>muzyka, podróże, jazz, music, Gadd Steve, perkusja, drums, rhythm and blues, blues, klusem z blusem,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.geocities.com/k_filipski/filipskipage.html" rel="nofollow">http://www.geocities.com/k_filipski/filipskipage.html</a></p> </div>